Cumartesi, 02 Safar 1442 | 2020/09/19
Saat: (Medine Saati İle)
Menu
ana menü
ana menü


حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir
Almanca Konuşulan Ülkeler
Medya Bürosu

No: AL–BA–2018–MB–TR–06 H. 26 Rabi-ul Evve 1440
M. Salı, 04 Aralık 2018

Avusturya’da Başörtüsü Yasağı Tasarısına İlişkin Fikir Beyanı

22 Kasım 2018 günü Milletvekili Rosenkranz (FPÖ) ve Nehammer (ÖVP), Ulusal Meclise Eğitim Yasası’nın (495/A) maddesinin değiştirilmesine ilişkin bir önerge sundular. Önergeye göre: “Tüm öğrencilerin en iyi şekilde kişisel gelişiminin sağlanması için 10 yaşına kadar başörtüsü takılması yasak olmalıdır. 10 yaşını tamamlayana kadar başı örten ideolojik ya da dini kıyafetlerin takılması yasaktır. Bu, çocukların milli gelenek ve göreneklere göre sosyal entegrasyonuna, anayasal değerlerin korunmasına, anayasanın eğitim hedeflerine, erkek ve kadın eşitliğine yardımcı olacaktır.” Önerge, daha fazla tartışılması amacıyla Eğitim Komitesi’ne gönderildi.

Başörtüsü yasağı tasarısı, Avusturya’daki İslami yaşam tarzını tanımanın ötesinde sınırlamayı amaçlayan çeşitli önlemler içeriyor. 2017 yılında yüzü örten peçe yasaklanmıştı. 2018-2019 ile 2021-2022 yılları arasında anaokullarındaki temel eğitime ilişkin bir dizi anlaşma imzalandı. İşbu Anlaşmanın 13. maddesinin 1. Paragrafına göre başörtüsü gibi ideolojik veya dini kıyafetler giyilmesi yasağı, 21 Kasım 2018’de Ulusal Konsey’de tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi. Eğitim Yasası’nda yapılan bu değişiklik, Müslümanlara karşı nefret ve kızgınlığın bir izdüşümüdür. Onlara göre dini veya ideolojik kıyafetlerin giyilmesi, okul öğrencilerinin gelişimi ve terbiyesi ile ters orantılıdır. Söz konusu yasa tasarısının izahatında, başörtüsü cehalet ve geri kalmışlığın bir simgesi olarak görülüyor. İşbu maddeye göre: Avusturya eğitim kurumlarındaki eğitimin amacı, çocukların en iyi şekilde zihinsel, duygusal, fiziksel gelişiminin sağlanması ve bağımsız yargıda bulunmalarının güvence altına alınmasıdır. Ayrıca yasa tasarısı, din özgürlüğü temel hakkının kısıtlanması, kamu güvenliği ve düzeni, sağlık ve ahlakın korunması, üçüncü tarafların haklarının korunması ile meşrulaştırılıyor. Halkın söz konusu temsilcileri, kız öğrencilerinin başörtüsünü Alpler cumhuriyetini her düzeyde parçalayabilen çoklu bir tehdit olarak görmektedir. Tasarının demagojik dibacesi, siyasi gündemin beyanını ve arkasındaki gerçek amacı ortaya koyuyor: Bu, çocukların milli gelenek ve göreneklere göre sosyal entegrasyonuna, anayasal değerlerin korunmasına, anayasanın eğitim hedeflerine, erkek ve kadın eşitliğine yardımcı olacaktır. Yasada öngörülen değişiklik, entegrasyon politikasının etnik kökenini teyit etmekte ve bir Avusturya mono kültürünü yaratmayı amaçlayan gerçek bir meta politik doktrin olarak belirmektedir.

Yasa tasarısı, yaklaşık yirmi yıldır Müslümanlara karşı uygulanan üç boyutlu baskıcı popülist politikayı yansıtmaktadır: Kışkırtıcı anlatı, kültürel adaptasyon istemi ve yürürlükteki yasalara uyum. Bir yandan “Habsburger” imparatorluğunun geçmişini temsil eden Federal Anayasa çok etnikli bir toplumun geleneksel çerçevesini, özellikle azınlıkların güvenliğini tanımlarken, öte yandan mevcut asimilasyon politikası bu iddiaları zayıflatmaktadır. Avusturya, geriye dönük perspektifte kalmak ve sadece (otokton) azınlıklara kültürel haklar vermek yerine mevcut zorluklar ve gelişmelerle yüzleşmelidir. Artan Müslüman vatandaşlara etnokültürcülükle cevap verilmesi tarihi gerçeklerin unutulması anlamına gelir. Bu, toplum içinde yeni bir çekişmeye neden olacaktır. Çünkü 19. yüzyılın sonlarına doğru artan milliyetçilik önce Avusturya-Macaristan imparatorluğunun yıkılışına, sonra da tüm kıtanın uçuruma sürüklenmesine yol açmıştır.

Bu çerçevede Hizb-ut-Tahrir, Avusturya hükümetini tarihten doğru dersler çıkarmaya, göç, demografik değişim ve toplumsal çeşitliliğin tarihsel sabitler olduğu ve bunların baskıcı önlemlerle gelecekte ortadan kaldırılamayacağı gerçeğinin bilincine varmaya çağırıyor. Bu nedenle her türlü asimilasyon politikasının sona erdirilmesini ve farklı yaşam tarzlarının kabul edilişiyle toplumda çatışmasız bir hayatı mümkün kılan sosyopolitik bir modelin geliştirilmesini talep ediyoruz.

حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir
Almanca Konuşulan Ülkeler
Medya Bürosu
Adres Bilgileri ve Web Sitesi
Telefon: 

Ortam

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

SİTE BÖLÜMLERİ

BAĞLANTILAR

BATI

İSLAMİ BELDELER

İSLAMİ BELDELER