Cumartesi, 09 Safar 1442 | 2020/09/26
Saat: (Medine Saati İle)
Menu
ana menü
ana menü


حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir
Pakistan Vilâyeti
Medya Bürosu

No: PK–BA–2020–MB–TR–48 H. 27 Zilka’de 1441
M. Cumartesi, 18 Temmuz 2020

Kapitalist Sömürgeciliğin Kutusunda Kilitli İken “Ezber Bozan Çözümler” Bulmak İmkânsız

Pakistan Başbakanı İmran Han, ekonomik kalkınma için “ezber bozan çözümlere” gereksinim olduğunu vurguladıktan bir hafta sonra, 11 Temmuz 20202’de ekonomik düşünce kuruluşunun toplantısına başkanlık ettiği sırada kutudan norm dışı hiçbir şey çıkmadı. Soruyoruz, bu rejim, mevcut kapitalist sömürgecilik sisteminde kilitli kalmışken ezber bozan çözümlere nasıl çağrıda bulunabilir? Daha fazla faize dayalı krediler, rupinin değer kaybı, benzin, gaz, elektrik ve gıda maddelerindeki fiyat artışı dışında İmran Han’ın kutusundan şu ana kadar ekonomik sıkıntılarımız için yeni ya da benzersiz hiçbir çözüm çıkmamıştır. İşsiz gençlere faizsiz kredi verilmesi veya konut sektörüne taviz verilmesi, daha önce PML-N rejiminin kullandığı eski denenmiş ve başarısız taktiklerdir. 100 günde değişim vaatlerinin, 200 anonim ekonomistten oluşan bir ekibin elindeki ekonomik mucizelerin ve 90 günde yolsuzluğu sona erdirme hayallerinin toz olmasının ardından Bajwa-İmran rejimi hala insanlara yanlış umut verebiliyor. Pratikte rejim, IMF emirlerini tam olarak izlemek için IMF ekibini istihdam etti. Halkın pahasına bir avuç kapitalist arasında servet dağılımını sağlayan kapitalist ekonomik sistemi uyguladı. Bajwa-İmran rejimi gerçekten ezber bozan çözümler istiyorsa, kapitalist ekonomik sistemi reddetmeli ve İslami ekonomik sistemi benimsemelidir.

İslam’ın ilk ezber bozan çözümü, tefeciliğin (faiz) kaldırılmasıdır. Sadece bu çözüm bile faiz ödemelerine giden 3 trilyon rupinin ödemesini durduracaktır. Bu miktar toplam gelirin neredeyse yüzde 60’ına tekabül ediyor. Bu miktar, insanlara temel olanaklar sağlamak için kullanılabilir. İslam’ın ikinci ezber bozan çözümü, petrol ürünleri, gaz, elektrik ve minerallerin kamu malı olmasıdır. Bunların özelleştirilmesi yasaktır ve bunların işletilmesinden devlet sorumludur. Bu çözüm, trilyonlarca Rupinin birkaç kapitalistin kasasına değil, devlet hazinesine gitmesini sağlayacaktır. Bu, devlet hazinesinin mali sağlığını artıracak ve böylece krediye olan bağımlılığı kıracaktır. Ayrıca tarım ve sanayi sektörleri, makul fiyatlarla enerji ve mineraller alacak ve böylece üretim maliyetleri düşecektir. İslam’ın üçüncü ezber bozan çözümü, devletin konut, ağır sanayi, telekomünikasyon, demiryolları ve havacılığa ağır ve aktif bir şekilde katılımıdır. Zira ağır getiriler için ağır yatırım gereklidir. Böylece daha ağır kaynaklar devlet emrinde olacaktır. İslam’ın dördüncü ezber bozan çözümü, genel satış vergisi, tüketim vergisi, petrol vergisi veya başka herhangi bir vergi türünün olmamasıdır. Kapitalizmde zorluk, yoksulluk ve borçluluk durumuna bakılmaksızın her alana vergi konur. Bu çözüm, Pakistan’ın büyük alt orta sınıfının harcamak ve yatırım yapmak için daha fazla paraya sahip olmasını sağlayacaktır. İslam’ın beşinci ezber bozan çözümü, para birimi için altın ve gümüşü temel almasıdır. Böylece enflasyonun temel nedeni ortadan kalkacaktır. Zira devlet, fiyatlar ile birlikte para arzını istediği gibi genişletemeyecektir. İslam’ın altıncı ezber bozan çözümü, sahipsiz arazinin ihya edilmesidir. Bir kimse üst üste üç yıl araziyi işletmezse, mülkiyeti elinden alınır ve tarım arazisi kiraya verilemez. Bu çözüm, kırsal alanlarda geçim kaynağı oluşturacak, tarım sektöründe bir devrim yaratacak ve kırsal alanlardan kentsel alanlara göçü minimize edecektir.

Dolayısıyla eğer Bajwa-İmran rejimi, “norm dışı çözümler” uygulama konusunda ciddiyse, kapitalist ekonomik sistemi terk etmeli ve İslam’ı uygulamalıdır. Ancak sömürgeci güçlerin kölesi olduğu için bunu asla yapmayacaktır. Allah’ın tüm emirlerini yerine getirecek olan Nübüvvet metodu üzere Hilafet kurulduğunda ancak bu gerçekleşecektir. Hilafet, insanları refaha kavuşturacak ve ekonomik canlanma sağlayacaktır.

حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir
Pakistan Vilâyeti
Medya Bürosu
Adres Bilgileri ve Web Sitesi
P.O. Box 1924, Lahore / Pakistan
Telefon: +(92) 345–428–7323 / +(92) 333–561–3813
www.hizb-pakistan.com
Fax: +(92) 21–520–6479
E-Mail: spokesman@hizb-ut-tahrir.com.pk

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

SİTE BÖLÜMLERİ

BAĞLANTILAR

BATI

İSLAMİ BELDELER

İSLAMİ BELDELER