Salı, 09 Recep 1444 | 2023/01/31
Saat: (Medine Saati İle)
Menu
ana menü
ana menü

بسم الله الرحمن الرحيم

Hizb-ut Tahrir Emiri Şeyh Âlim Ata İbn Halil Ebu Raşta Tarafından Facebook Sayfası Takipçilerinin Sorularına Verilen Cevaplar

Gayrimüslimlere Yiyecek ve Giyeceklerde Dinlerine Göre Muamele Edilmesi

Adnan Khan

Soru:

Salaams Şeyh

My question is on an article in the Constitution. In article 7, clause 4 or clause D from the English translation of the second edition 2010, it is stated: The non-Muslims will be treated in matters related to foodstuffs and clothing according to their faith and within the scope of what the Shari’ah rules permit. My question is related to clothing. Will Non-Muslim women be allowed to wear any clothing as long as it covers the bodies and is modest, such as long dresses or trousers and a shirt? Or will they be required to wear Khimar and Jilbaab like the Muslim women? How was the non-Muslim women’s dress was dealt with throughout Islamic history? i.e. were they allowed ot wear what they wanted or was the Islamic dress enforced upon them. May Allah reward you From your Brother Adnan from the UK

Tercüme:

Benim sorum Anayasa tasarısında geçen 7 Maddenin 4. bendi ya da “D” fıkrası ile ilgilidir. 2010 İngilizce mutemet baskısında şöyle geçmektedir: “Gayri-Müslimler, yiyecekleri ve giyecekleri hususunda şer’î hükümlerin izin verdiği ölçüde kendi dinlerine göre muamele görürler.” Benim buradaki sorum giyim konusundadır. Gayrimüslim kadınlara bütün bedenlerini örttüğü ve dikkat çekmediği sürece uzun elbise ya da pantolon ve gömlek giymelerine izin verilecek mi? Yoksa Müslüman kadınlar gibi cilbab ve başörtüsü giymeleri mi istenecek? İslam tarihi boyunca Gayrimüslim kadınların giyimi nasıldı? İstedikleri gibi giyiniyorlar mıydı? Yoksa İslami elbise mi giymek zorundaydılar? Allah Subhânehu ve Teâlâ mükâfatınızı artırsın. Kardeşiniz Adnan, İngiltere.

Cevap:

Aleykum’us Selam ve Rahmetullahi ve Berakâtuh

7. Maddenin “D” bendinde geçen metin şöyledir: “Gayri-Müslimler, yiyecekleri ve giyecekleri hususunda şer’î hükümlerin izin verdiği ölçüde kendi dinlerine göre muamele görürler.” Senin sorun ise giyimler hakkındadır. Sorunuzun cevabı ise şöyledir: Yukarıdaki madde giyimler için iki sınırlama getirdi:

Birincisi: “Dinlerine göre”. Dolayısıyla dinlerine göre giyinmelerine müsaade edilir. Dinlerine göre giyimleri demek, erkek ve kadınların dini giysiler giyinmeleri demektir. Yani rahip ve papazların, rahibelerin giysileridir. Onların dinlerindeki giysileri bunlardır. Erkek ve kadınları, bu elbiseyi giyebilirler. Birinci kayıt ile ilgili durum böyledir.

İkincisi: “Şer’î hükümlerin izin verdiği ölçüde”. Bu hüküm, Müslüman, Gayrimüslim, erkek, kadın bütün tebaayı kapsayan kamu hayatı ile ilgili hükümlerdir. Bunun tek istisnası, dini giysileridir. Dini giysiler dışındakilerde ise genel hayattaki şeri hükümler geçerlidir. Bu, hem erkek hem de kadınlar için böyledir. Kaldı ki bu elbise, İctimaî Nizam’da detaylıca açıklandı. Bu elbise, Müslüman, Gayrimüslim tebaanın tüm bireyleri için geçerlidir. Gayrimüslimler için yukarıda da belirtildiği gibi sadece dini giysileri bundan istisna edilir. Bunlar dışındakilere gelince, avreti örtmeleri, teberruca kaçmamaları, cilbab ve başörtüsü takmaları vaciptir. Pantolon, teberruc olduğu için avreti örtse bile kamu hayatında kadının pantolon giymesi caiz değildir.

Tarihsel gerçekliğe gelince, Hilafet dönemi boyunca Müslüman veya Gayrimüslim kadınlar, cilbab giyiyorlardı. Yani iç kıyafetleri üzerine geniş elbise giyiyorlar, başlarını örtüyorlardı. Müslüman ile Gayrimüslim kadınların yaşadığı bazı köylerde, elbise ayrımcılığı diye bir şey yoktu. Hatta Hilafet kaldırıldıktan sonra bile bir dönem bunun etkileri görülebiliyordu. Eğer yetmiş ve seksen yaşlarındaki insanlara sorarsan, Filistin’in bazı köylerinde tanık olduklarını, nasıl Hıristiyan ve Müslüman kadınların bu köylerde aynı kıyafete sahip olduklarını sana anlatabilirler.

Umarım bu konudaki cevabım doyurucudur.

Kardeşiniz Ata İbn Halil Ebu Raşta

Facebook sayfasının linki:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=220629058105179

                                                                                                                    H.22 Şevvâl 1435

                                                                                                                  M.18 Ağustos 2014

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

yukarı çık

SİTE BÖLÜMLERİ

BAĞLANTILAR

BATI

İSLAMİ BELDELER

İSLAMİ BELDELER