Cuma, 12 Recep 1444 | 2023/02/03
Saat: (Medine Saati İle)
Menu
ana menü
ana menü

بسم الله الرحمن الرحيم

(Hizb-ut Tahrir Emiri Celil Âlim Ata İbn Halil Ebu Raşta Tarafından Facebook Sayfası Takipçilerinin “Fıkhî” Sorularına Verilen Cevaplar Silsilesi)

Soru-Cevap

Yönetime Ulaşmak ve Devleti Kurmak İçin Rasul Aleyhissalatu Ve’s Selam’ın Metoduna Bağlı Kalmak Zorunda Değiliz Diyenlere Tatmin Edici Bir Cevap

Ahmed Ebu Eid’e

Soru:

Esselamu Aleykum… Şeyhimiz... Yönetime ulaşmak ve devleti kurmak için Rasul Aleyhissalatu ve’s Selam’ın metoduna uymak zorunda değiliz diyenlere karşı tatmin edici bir cevap verebilir misiniz?..

Cevap:

Ve Aleykumselam ve Rahmetullahi ve Berekâtuh.

Tatmin edici cevap özetle şu şekildedir:

1- Yönetime ulaşmak için Rasul Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in metodunu bağlı kalmak zorunda değiliz diyenlere şunları sor:

Ona de ki; abdest almak istediğin zaman abdesti öğrenmek için hangi deliller hakkında araştıma yapıyorsun? Abdestin delilleri hakkında araştırma yapmıyor musun? Yoksa örneğin haccın delilleri hakkında mı araştırma yapıyorsun? O kişi, bilakis abdestin delilleri hakkında araştırma yaptığını söyleyecektir… 

Sonra ona şunu sor; orucun hükümlerini öğrenmek istediği zaman orucun delilleri hakkında araştırma yapmıyor musun? Yoksa nasıl oruç tutacağını öğrenmek için cihadın delilleri hakkında mı araştırma yapıyorsun? O kişi, bilakis orucun hükümlerini öğrenmek için orucun delilleri hakkında araştırma yapıyorum diye cevap verecektir.

Sonra ona şunu da sor; namazan hükümlerini öğrenmek istediğin zaman namazın delilleri hakkında araştırma yapmıyor musun? Yoksa zekâtın delilleri hakkında mı araştırma yapıyorsun? O kişi, bilakis namazın delilleri hakkında araştırma yaptığı şeklinde cevap verecektir. 

Hakeza hükümlerini öğrenmek istediği herhangi bir meselede, onun şeriattaki delilleri hakkında araştırma yapacaktır.

Şimdi de ona, devleti kurmanın keyfiyeti hakkında sor. Devleti kurmanın keyfiyeti hakkında Rasul Sallallahu Aleyhi ve Sellem’den gelen şeri deliller hakkında araştırma yapmıyor mu? Örneğin cihadın, veya namazın ya da zekâtın delilleri hakkında değil… Bilakis devletin kurulması hakkında araştrma yapmıyor mu? Dolayısıyla Rasul Sallallahu Aleyhi ve Sellem, kaynaşma merhalesinde nusret talep etmek yoluyla bir kez devlet kurmuştur. O halde devleti kurmanın metodu, nusret talep etmektir.   

Şimdi soru şudur; nusret talep etmek farz mıdır veya mendup mudur yoksa mubah mıdır…? Eğer nusret talep etmek farz ise, o zaman bizim devleti kurmak için bu metoda bağlı olmamız farz olmaktadır. Dolayısıyla bu konuyu incelerken aşağıdaki hususların olduğunu görmekteyiz:  

Nusret talep etmek farzdır. Buna dair delil ise, Rasul Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in nusret talep ederken karşılaşmış olduğu meşakkate rağmen bu metodu değiştirmemiş olmasıdır. Zira Sakif’den nusret talep ettiğinde çok kötü bir şekilde cevap vermişler ve Rasul Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in ayaklarını kanatmışlardır… Buna rağmen Allah’ın Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem onu, başka bir metotla değiştirmemiş, bilakis Sallallahu Aleyhi ve Sellem kabilelerden nusret talep etmeye devam etmiştir. Nitekim Beni Şeybân, Beni Âmir ve benzeri kabilelerden onlarca kez nusret talep etmiş ve icabet etmemişlerdir. Ancak Rasul Sallallahu Aleyhi ve Sellem ondaki meşakkete rağmen onu başka bir metotla değiştirmemiştir. Usulde, meşakkate rağmen talebin tekrarlanması, bu talebin farz olduğuna dair bir karinedir.  

Yani nusret talep etmek farzdır… Dolayısıyla Rasul Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in devlet kuararken izlediği tek metot budur. Zira Allah kendisine Ensar’ı ikram edinceye, İkinci Akabe’de kendisine biat edinceye ve ardından da Medine’ye hicret edip devleti kuruncaya kadar nusret talep etmeye devam etmiştir. 

Aklı olan veya hazır bulunup kulak veren bir kimse için özetle bu şekildedir. Kibirli olanlara gelince; onların delilleri çürüktür/batıldır. Çünkü onlardan birisi, abdest almak için abdestin delillerini araştırmayı onaylıyor, oruç için orucun dellillerini araştırmayı onaylıyor, namaz kılmak için namazın delillerini araştırmayı onaylıyor… ama yapmak istediği bir amelin dışındaki deliller hakkında araştırma yapmıyor. Oysa aklı başında birinin, şayet devlet kurmak istiyorsa, devletin kurulmasına dair deliller hakkında araştırma yapmayı kabul etmesi gerekir. Nitekim Rasul Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in kaynaşma merhalesinin sonlarında yapmış olduğu nusret talep etmek dışında Rasul Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in fiilini ve kavlini açıklayan deliller bulunmamaktadır… Dolayısıyla bu metot, farzdır. Devleti kurmak için takip ettiğimiz metodun farz olduğuna dair tatmin edici ve yeterli cevap özetle bu şekildedir.

Sonuç olarak sana selam ediyor ve Subhanehu’dan, hayır kapılarını senin elinle açmasını temenni ediyorum. 

Kardeşiniz                                                                                                                         H. 02 Cumade’l Ûla 1438

Ata İbn Halil Ebu Raşta                                                                                                     M. 30/01/2017

Cevaba, emirin aşağıdaki web sitesinden bağlanabilirsiniz:

http://archive.hizb-ut-tahrir.info/arabic/index.php/HTAmeer/QAsingle/3775/

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

yukarı çık

SİTE BÖLÜMLERİ

BAĞLANTILAR

BATI

İSLAMİ BELDELER

İSLAMİ BELDELER