Cuma, 12 Recep 1444 | 2023/02/03
Saat: (Medine Saati İle)
Menu
ana menü
ana menü

بسم الله الرحمن الرحيم

(Hizb-ut Tahrir Emiri Celil Âlim Ata İbn Halil Ebu Raşta Tarafından Facebook Sayfası Takipçilerinin “Fıkhî” Sorularına Verilen Cevaplar Silsilesi)

Soru-Cevap

“Numan Ümmetimin Kandilidir” Mevzu (Uydurma) Hadistir

Abdulvekil Sirâcî’ye

Soru:

Esselamu Aleykum ey emirimiz. Ben Afganistanlıyım. Size, şu hadisin sıhhati hakkında sormak istiyorum: Allah’ın Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle demiştir: Numan, ümmetimin kandilidir. Bu hadis, Ebu Hanife Rahimehullah’ın fazileti hakkında mıdır?

Cevap:

Ve Aleykumselam ve Rahmetullahi ve Berekâtuh.

Hicri dördüncü ve beşinci asırlarda mezhep tartışmalarının ve münazaralarının popüler hale gelmesinin ardından, bazen alışılmışın dışında mezhep imamlarından bir müçtehidi öven ve diğer müçtehidi küçük düşüren uydurma rivayetler ortaya çıkmıştır. Örneğin Şâfi’nin bazı takipçileri onun konumunu Ebu Hanife’nin konumunun üzerine çıkarırlarken Ebu Hanife’nin bazı takipçileri de onun konumunu Ebu Hanife’nin konumunun üzerine çıkarmışlar ve diğer mezheplerin bazı takipçileri de bu şekilde yapmışlardır… İşte bu atmosferde kasıtlı hareket eden birtakım insanlar ortaya çıktı ve Allah Subhanehu ve Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem’den korkmadan mezheplerine hizmet ettiklerini iddia ederek uydurma hadisler rivayet ettiler. Oysa mezheplerine hizmet etmiyorlar, bilakis çarpıtmak için çalışıyorlardı… Sorunuzda (Numan ümmetimin kandilidir) cümlesi de bu uydurma hadisler kapsamındadır. Sana bunun hakkında rivayet edilenlerin bir kısmını zikredeceğim:

1- Tarihu’l Bağdad adlı kitapta şöyle geçmektedir; Müellifi, Ebu Bekir Ahmed İbn Ali Ibn Sabit İbn Ahmed İbn Mehdi el-Hatib el-Bağdadi’dir. “Ölümü: H. 463”

Hadis no: 4545: (Bana Ebu Âla Muhammed İbn Ali el-Vâsıtî ve Ebu Abdullah Ahmed İbn Ahmed İbn Ali el-Kasriyye rivayet etti ve şöyle dediler: Bize, Ebu Zeyd El-Hüseyin İbn Hasan İbn Ali İbn Amir el-Kindî Kufe’de şöyle dediğini rivayet etti: Bize, Ebu Abdullah Muhammed İbn Said el-Bûrakî el-Mervazî’nin şöyle dediğini rivayet etti: Bize, Süleyman İbn Cabir İbn Süleyman İbn Yasir İbn Cabir’in şöyle dediğini rivayet etti: Bize Bişr İbn Yahya’nın şöyle dediğini rivayet etti: Bize, el-Fadl İbn Musa es-Sisâni, Muhammed İbn Amr’dan, o da Ebi Seleme’den, o da Ebi Hureyra’dan Allah’ın Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in şöyle dediğini rivayet etti: “Ümmetimin içinde bir adam vardır.” El-Kasrî’nin hadisinde şöyle geçmektedir: “Ümmetimin içinden adı Numan ve künyesi Ebu Hanife olan bir adam çıkacak ki o, ümmetimin kandilidir, ümmetimin kandilidir, ümmetimin kandilidir.” Bana Ebu Âla el-Vâsıtî şöyle dedi: Bu hadisi benden, el-Kâdî Ebu Abdullah es-Saymerî yazmıştır.) El-Hatib el-Bağdadi, bununla ilgili şöyle dedi: (Bu, uydurma (mevzu) hadistir. Zira rivayetinde el-Bûrikî tek kalmıştır.) Bitti.

2- El-Müsnedü’l Müstahrec ala Sahihi’l Müslim’de şöyle geçmektedir; müellifi, Ebu Naim Ahmed İbn Abdullah İbn Ahmed İbn İshak İbn Musa İbn Mihran el-İsbihani’dir. (Ölümü: H. 430) Hadis no: 248 (Herat halkından olan Memun İbn Ahmed Es-Sülemî kötü ve sefil biri olup Hişam İbn Ammar ve Duhaym gibi sika olanlardan uydurmalar rivayet ediyor. Ayrıca yalancı Ahmed el-Cûbârî’den, o da Abdullah Mağden el-Ezdî’den, o da Enes’den müsned olarak şunu rivayet etmiştir: “Ümmetimin içinden, ümmetime İblis’ten daha çok zarar veren Muhammed İbn İdris denilen bir adam çıkacak ve ümmetimin içinden Ebu Hanife denilen bir adam çıkacak ki o, ümmetimin kandilidir.”) Bunun hakkında şöyle demiştir: Bu hadisin ravisi, Allah’ın, Rasulü’nün ve Müslümanların lanetini hak etmiştir.

3- Et-Ta'yin fi Şerhi'l Erbain’de şöyle geçmektedir: Müellifi, Süleyman İbn Abdulkavi İbn Abdulkerim et-Tûfî el-Sarsarî’dir. (Ölümü: H. 716): (“Ümmetimin kandilidir” hadisine gelince; İbnu’l Cevzî, bunu uydurmaların içerisinde zikretmiş ve Şafi mezhebinin meşhur olduğundan dolayı Hanife’nin şöhretini bastırmak istediğini söylemiştir. Dolayısıyla Memun İbn Ahmed es-Sülemî ve Ahmed İbn Abdullah el-Cûbârî birlikte rivayet etmişlerdir ve her ikisi de yalancıdırlar.

4- Keşfü’l Hafâ ve Müzîlü’l İlbâs kitabında şöyle geçmektedir: Müellifi, İsmail İbn Muhammed İbn Abdulhâdî el-Cerrâhî el-Aclûnî ed-Dimeşkî Ebu’l Fidâ’dır. (Ölümü: H. 1162): (“Ebu Hanife ümmetimin kandilidir.” El-Kârî, el-Mevzûâtu’l Kübrâ’da şöyle demiştir: O, muhaddislerin ittifakıyla uydurmadır.)

Hakeza “Numan ümmetimin kandilidir” sözü, uydurma hadistir.

Kardeşiniz                                                                                                               H. 09 Zilkade 1438

Ata İbn Halil Ebu Raşta                                                                                              M. 01/08/2017

Cevaba, emirin aşağıdaki web sitesinden bağlanabilirsiniz:

http://archive.hizb-ut-tahrir.info/arabic/index.php/HTAmeer/QAsingle/3822/

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

yukarı çık

SİTE BÖLÜMLERİ

BAĞLANTILAR

BATI

İSLAMİ BELDELER

İSLAMİ BELDELER