Salı, 09 Recep 1444 | 2023/01/31
Saat: (Medine Saati İle)
Menu
ana menü
ana menü

بسم الله الرحمن الرحيم

(Hizb-ut Tahrir Emiri Celil Âlim Ata İbn Halil Ebu Raşta Tarafından Facebook Sayfası Takipçilerinin “Fıkhî” Sorularına Verilen Cevaplar Silsilesi)

Soru-Cevap

Yahudilerin ve Hıristiyanların Kestiklerini (Yemek) ve Kadınlarıyla Evlenmek Helaldir

Kasozi Ramadhan’a

Soru:

Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekâtuh. Saygıdeğer Şeyhimiz Allah Subhanehu ve Teala sizleri korusun.

“Ehli Kitap” hakkında bir sorum olacaktı.

1- Ehli Kitap kimlerdir?

2- Kur’an’da onlarla evlenebileceğimiz ve onların kestiklerini yiyebileceğimiz geçiyor. Bu tür insanlar bugün hala var mı?

3- Yahudiler ve Hıristiyanlar diğerlerinden neden farklıdır?

Sorum size ulaşırsa minnettar olacağım.

Uganda’dan Kasozi Ramadhan.)

Cevap:

Ve Aleykumselam ve Rahmetullahi ve Berekâtuh.

Sanki sorunuzla Allahu Teala’nın şu kavlini kastediyorsunuz: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍBugün size temiz ve iyi şeyler helâl kılınmıştır. Kendilerine kitap verilenlerin (Yahudi, Hıristiyan) yiyeceği size helaldir, sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. Mümin kadınlardan iffetli olanlar ile daha önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar da, mehirlerini vermeniz şartıyla, namuslu olmak, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helaldir.” [Maide 5] Ehli kitabın kestiklerini ve kadınlarıyla evlenilmesini helal kılan işte bu ayettir…

Bu ayette Ehli kitap olanlar, yani “kendilerine kitap verilenler, Yahudiler ve Hıristiyanlardır… Mevsûatü’l Fıkhiyye el-Kuveytiyye’de de geçtiği üzere fakihlerin cumhurunun görüşü de bu şekildedir… Dolayısıyla şerî nâsslarda geçtiği gibi Yahudi ve Hıristiyanların kestiklerini (yemek) ve kadınlarıyla evlenmek helaldir ve küfür ve şirk gibi onların dinlerinde olanlar bu hükme zarar vermez. Zira Yahudiler ve Hıristiyanlar, Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem zamanında da küfür, şirk ve dalalet üzereydiler ama buna rağmen onlar ehli kitaptan sayılmışlardır. Rasul Sallallahu Aleyhi ve Sellem de bunu onaylamıştır. Yani bugün olduğu gibi Rasul Sallallahu Aleyhi ve Sellem zamanında da öyleydiler: Zira Hıristiyanlar, İsa Aleyhisselam (Allah’ın oğlu diyerek) Allah’a şirk koştular, Yahudiler de Aziz Aleyhisselam (Allah’ın oğlu diyerek) şirk koştular. وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهYahudiler, Uzeyr Allah’ın oğludur, dediler. Hıristiyanlar da, Mesîh (İsa) Allah’ın oğludur dediler.” [Tevbe 30] Bununla birlikte Rasul Sallallahu Aleyhi ve Sellem, kestiklerinin yenilmesinin ve kadınlarıyla evlenilmesinin caiz olması bakımından onlarla ehli kitap olarak muamele ediyordu.   

Mecusiler gibi Hıristiyan ve Yahudilerin dışındaki kâfirlere gelince; Rasul Sallallahu Aleyhi ve Sellem, onlar için bu hususa izin vermemiştir:

İbn Ebu Şeybe Musannef’inde Hasan İbn Muhammed’ten Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in: كتب إلى مجوس أهل هجر يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل منه ومن لم يسلم ضرب عليه الجزية غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهمHacer mecusilerine bir mektup yazdığını, onlara İslam’ı önerdiğini, Müslüman olurlarsa bunu onlardan kabul ettiğini, Müslüman olmayanlara ise cizye koyduğunu, kadınlarıyla evlenilmediğini ve kestiklerinin yenilmediğini” tahriç etmiştir

Bir benzerini Heysemi, Buğyetu’l Bahis An Zevaid-i Müsned-i Haris’de zikretmiş ve şöyle demiştir: Bize Abdulaziz Ibn Eban rivayet etti, bize Süfyan, Kays İbn Müslim’den o da Hasan İbn Muhammed İbn Ali İbn Ebu Talib’in şöyle dediğini rivayet etti: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر يسألهم الإسلام فمن أسلم قبل منه إسلامه ومن أبى أخذت منه الجزية غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهمAllah’ın Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hacer mecusilerine İslam hakkında sorduğu bir mektup yazdı. Müslüman olurlarsa onlardan İslamlarının kabul edilmesini, şayet karşı çıkarlarsa onlardan cizye alınmasını, kadınlarıyla evlenilmemesini ve kestiklerinin yenilmemesini emretti.

Binaenaleyh ayet-i kerime de zikredilen ehli kitap, Hıristiyanlar ve Yahudilerdir ve bu günlerde hala vardırlar. Dolayısıyla ayet, Hıristiyan ve Yahudilerin dışındaki kâfirleri kapsamamakta olup bu iki sınıfın kestiklerinin yenilmesi ve kadınlarıyla evlenilmesi caizdir.  

Ancak ehli kitabın kestiklerinin yenilmesinin ve kadınlarıyla evlenilmesinin caiz olmasıyla ilgili iki hususa dikkat çekmek gerekir:

1- Yenmesi caiz olan ehli kitabın kestikleri, şerî olarak mubah olan ve şerî olarak kesilen hayvanlardır:

a- Örneğin şayet kestikleri domuz gibi İslam’da haram olan sınıftan biri olursa onların kestiklerini yemek helal olmaz. Dolayısıyla bu, kesen ister Müslüman isterse kitap ehli olsun bunun yenmesini haram kılmaktadır…Zira ehli kitabın kestiklerinin yenmesinin caiz olması, şeriatın bize caiz kıldığı hayvan ve kuşlarla sınırlıdır.  

b- Aynı şekilde sahih bir şekilde kesilmediği zaman da yenilmesi caiz değildir. Yani ehli kitap, bir hayvanı veya kuşu boğmak ya da bunların başına vurarak veya elektriğe vererek öldürmek gibi hayvanı şerî usule göre kesmedikleri zaman da yenilmesi caiz değildir… Bugünlerde Batı’daki bazı bazı fabrikalarda olduğu gibi… Bu şekilde olduğu zaman yenilmesi caiz değildir. Çünkü bu, şeriatta ölü kabul edilir ve onun yenmesi haramdır. Ayrıca (şerî usulün dışında kesen) kişi Müslüman olsa da (kestiğinin) yenilmesi caiz olmadığı gibi aynı şekilde kesen kişi ehli kitap olsa da caiz değildir ve aralarında hiçbir fark yoktur. 

2- Ayet-i kerime, ehli kitabın kadınlarıyla evlenmede “iffetli olmayı” şart koşmuştur. Zira ayetin metni şöyledir: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍBugün size temiz ve iyi şeyler helâl kılınmıştır. Kendilerine kitap verilenlerin (Yahudi, Hıristiyan) yiyeceği size helaldir, sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. Mümin kadınlardan iffetli olanlar ile daha önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar da, mehirlerini vermeniz şartıyla, namuslu olmak, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helaldir.” [Maide 5] Muhsana, gizli olarak zina etmiş olmayan iffetli kadın demektir ve bu Müslüman kadınlarda gerçekleşen bir durumdur. Batılı ülkelerde olduğu gibi bu zamanımızdaki Yahudilere ve Hıristiyanlara gelince; zina, onların arasında yeme içme gibi yaygındır. Zira bu, hem erkeklerinin hem de kadınlarının hiç çekinmeden yaptıkları normal bir durum olup onların aralarında zinadan uzak olduğu halde ergenliğe erişmiş çok az kadın bulursunuz… Bu nedenle ehli kitaptan olan kadınla evlenmenin caiz olmasından önce onun gizli olarak zina etmiş olmayan bir kadın olduğundan emin olmak gerekir.

Binaenaleyh gizli olarak zina etmiş olmayan iffetli biri olduğu zaman ehli kitaptan olan kadınla evlenmek caizdir. Yani durumu bu şekilde olursa onunla evlenmek caiz olur… Bu durumda caiz olmakla beraber Müslüman bir kadınla evlenmek daha evladır. Zira Ömer Radıyallahu Anhu’nun, sahabelere ehli kitapla evlenmemelerini, bilakis evlenmedik Müslüman kadın kalmasın diye Müslüman kadınlarla evlenmelerini nasihat ettiği rivayet edilmiştir…  

Umarım meseleye ilişkin cevap açıklayıcı olmuştur.

Kardeşiniz                                                                                                                       H. 21 Şevval 1440

Ata İbn Halil Ebu Raşta                                                                                                   M. 24/06/2019

Cevaba, Emir’in (Allah onu korusun) aşağıdaki web sitesinden bağlanabilirsiniz:

http://archive.hizb-ut-tahrir.info/arabic/index.php/HTAmeer/QAsingle/3961/

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

yukarı çık

SİTE BÖLÜMLERİ

BAĞLANTILAR

BATI

İSLAMİ BELDELER

İSLAMİ BELDELER