Cuma, 16 Zilkâde 1445 | 2024/05/24
Saat: (Medine Saati İle)
Menu
ana menü
ana menü


حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir
Almanca Konuşulan Ülkeler
Medya Bürosu

No: DEu2013BAu20132011u2013MBu2013TRu20130001 H. 12 Şevvâl 1432
M. Cumartesi, 10 Eylül 2011

-Basın Açıklaması- Suriye Büyükelçiliği Önünde Gerçekleştirilen Protesto Duruşu İle İlgili Basın Açıklaması

Hizb-ut Tahrir'in, Viyana'daki Suriye Büyükelçiliği önünde düzenlenmesine davet ettiği  "Sadece Resulullah'ın sancağı altında" adlı protesto amaçlı duruşu 9 Eylül 2011 Cuma günü gerçekleşti. Bütün ulusal/vatancı/milliyetçi işaret/armalar kasıtlı olarak gözükmedi ki Suriye rejiminin halkına karşı cinayetlerin bütün Müslümanları ilgilendirdiği ve İslami beldeler arasında bulunan bu yapay sınırların şer'i bir itibar olmayıp sömürgeci devletlerin ürünü olduğu anlaşılsın. Ayrıca bunun insanların beyinlerinden de sökülüp atılması gerekir. İslam ümmetinin birlik-beraberliği siyasi bir amaç veya gerekli stratejik bir mesele değil İslam akidesinden fışkıran şeri bir vecibedir. Bu protesto amaçlı duruşa 150 kişi katıldığı gibi Almanca, Arapça ve Türkçe üç ayrı konuşma yapıldı. Konuşmacılar; Suriye'deki insanlara acilen yardım etmede Müslümanların sorumlu olduğunu ve özellikle komşu ülkelerdeki orduların sorumluluğunun olduğunu anlattılar. Arap ülkelerinde meydana gelen devrimler, Müslüman beldelerdeki ajan rejimlerin kökünden sökülmesi ve İslami beldeleri birleştirecek ve gölgesi altında adalet ve refahı yaygınlaştıracak bir Raşidi İslâmî Hilafet'in kurulması için çalışılmasının gerektiği de şüpheye yer bırakılmayacak kadar açıkça ortaya konmuştur.

Buna ilaveten konuşmacılar, Suriye ve diğer İslami beldelerde bulunan ve 'azınlıklar sorunu' olarak adlandırılan hususa da değinerek bu hususun bir 'sorun' olarak görülmesinin doğru olmadığına dikkat çektiler. Aksine bu denli kavmiyetlerin ve din mensuplarının bulunmasının İslam'ın onlara karşı hoşgörülü olduğuna delalet etmektedir. Zira diğer din mensuplarına İslam toplumu içinde güvenli bir hayat sağlayan yegane rejim kerim İslam olmuştur. Avrupa'da yıllardır çeşitli takiplerin en şiddetlisine maruz kalan Yahudilik, Nasturiler ve Monofizit gibi bir çok din mensupları güvenliği ve korumayı ancak İslam Hilafeti gölgesinde bulmuşlardır. Batılı ülkelerdeki durumdan tamamen farklı olarak İslam; hiç kimseye hayata ilişkin bakış açısını cebren benimsemesini zorunlu kılmaz. Oysa örnek olarak Almanya'da devlet; vatandaşlık hakkına sahip olmak isteyene demokrasi ve özgürlükler ilkelerine dayalı Alman devletinin rejimini benimsemesini şart koşar. Bu nedenledir ki bugün İslami Hilafet bütün dünyada var olan laik ve kapital rejimlerin ideolojik alternatifidir.

Ayrıca konuşmalarla birlikte Resulullah [SallAllahu Aleyhi ve Sellem]'in sancağı kaldırıldı ve üç dilde sloganlar atıldı. Bu protesto amaçlı eylem Allah [Subhânehu ve Te'alâ]'ya hamd olsun ki düzenli bir şekilde son buldu ve olumlu atmosfer oluştu.

حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir
Almanca Konuşulan Ülkeler
Medya Bürosu
Adres Bilgileri ve Web Sitesi
Telefon: 

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

SİTE BÖLÜMLERİ

BAĞLANTILAR

BATI

İSLAMİ BELDELER

İSLAMİ BELDELER