Cuma, 16 Zilkâde 1445 | 2024/05/24
Saat: (Medine Saati İle)
Menu
ana menü
ana menü


حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir
Britanya
Medya Bürosu

No: H. 24 Cumâde’l Ûlâ 1429
M. Perşembe, 29 May 2008

- Basın Açıklaması - Nâzır Ali, Batı'nın İslâm'a Karşı Savaşında Bir Araç Olarak Hristiyanlığı Kullanıyor

Rochester Piskoposu Michael Nâzır Ali, "Radikal İslamcılığın" İngiliz toplumundaki ahlâkî boşluğu doldurma tehlikesi olduğu uyarısında bulundu. Yüksek tirajlı Standpoint Dergisi'nde yayınlanan makalesinde, 1960'lardan "toplumsal ve cinsel" devrimin, "içerisinde kendimizi bulduğumuz ahlâkî ve mânevî boşluğa" neden olduğunu yazdı. Kiliseyi buna direnmede yetersiz davranmakla eleştiren Piskopos, daha ileri giderek şu uyarıda bulundu: "... Şu anda aynı derecede ciddi bir diğer ideoloji ile karşı karşıyayız: geniş kapsamlı olma iddiasındaki Radikal İslamcılık. Böyle bir başka ideolojik savaşa da karşı koymak için hangi kaynaklarımız var?"

Hizb-ut Tahrir'in Britanya'daki Medya Temsilcisi Tâci Mustafa şöyle dedi: "Pek çok insan doğru bir biçimde Batılı Dünya'da bir krizin varlığını ortaya koymuştur. Söz konusu ahlâkî ve mânevî boşluk; ailevî yaşamda bir çöküntüye, saygısızlık kültüründe bir yükselmeye, aykırı sosyal davranışlarda, şiddet suçlarında ve kadının istismârında bir kötüleşmeye ve zengin-fakir uçurumunda geniş bir açılmaya neden olan Laik-Liberal Kapitalist değerlerin benimsenmesinin sonucudur."

"Batı, dünya çapında İslâmî uyanışı hissetmiştir. Müslüman Dünyası'nda, Hilâfet'in kurulması yoluyla Batılı nüfûzdan bir kurtuluş arayışı olduğunu ve İslâm'ın artan desteğinin önünü kesmek için harcanan çabaların ve kullanılan araçların beyhude kaldığını da hissetmiştir. Bu "teröre karşı savaş" atmosferini kendi konumlarını yükseltmek için kullanan Nâzır Ali ve benzerleri, fırsatçılardan başka bir şey değildirler. Bunu da insanların ön yargılarını; ‘İmparatorluk', ‘İngilizlik' ve Müslüman karşıtlığı kokteyliyle karıştırarak yapmaktadırlar. Onun ve diğerlerinin, İslâm'a saldıracak konumları yoktur, olduğunda da toplum içerisinde mâsum bir insanı suçtan ve istismar edilmekten koruyacak çözümlerinin başarısızlığı ile sonuçlanmıştır."

"Britanya'daki Müslüman toplum, bu ahlâkî boşluktan varlığını mümkün olduğu oranda korumak için, İslâmî değerleri bir terbiye ve ahlâk rehberi olarak değerlendirmelidir. Alternatif arayışı adı altında İslâmî değerlerden başka yollara sapmak, diğer toplumların yaşadıkları acıları tattırır, ergenlik öncesi gayri-meşru hamilelikler, aykırı toplumsal davranışlar, ebeveyne veya başkalarına saygısızlık ve benzerleri gibi."

"Müslüman Dünyası'ndan bakıldığında Batı'daki kriz; Müslümanların kendi toplumlarında, laik sistemi veya liberal değerleri benimsemek yerine, Hilâfet'i yeniden kurmak istemelerinin pek çok nedeninden biridir. Öyle ki İslâm'ın; siyâset, iktisat ve ahlâk dâhil insanoğlunun her yönüne hitap eden kapsamlı çözümleri ile yaşasınlar."

"Muhakkak ki Hizb-ut Tahrir, Britanya'daki Müslüman toplumu, gayri-müslimleri kazanmak için çalışmaya teşvik etmeyi sürdürecektir. Öyle ki bu Piskopos gibilerinin gulyabani hikâyeleri yoluyla insanları korku atmosferine sürükleme girişimleri, nihayetinde başarısızlığa uğrasında ve böylece gerçek ‘nefret vâizleri'nin kim olduğu herkes için açığa çıksın."

 

 

Tâci Mustafa

حزب التحرير

Hizb-ut Tahrir

Medya Temsilcisi

Britanya

حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir
Britanya
Medya Bürosu
Adres Bilgileri ve Web Sitesi
Telefon: (+44) 070 74 – 19 24 00
www.hizb.org.uk
E-Mail: media@hizb-ut-tahrir.info / press@hizb.org.uk

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

SİTE BÖLÜMLERİ

BAĞLANTILAR

BATI

İSLAMİ BELDELER

İSLAMİ BELDELER