Çarşamba, 30 Şaban 1444 | 2023/03/22
Saat: (Medine Saati İle)
Menu
ana menü
ana menü


حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir
Danimarka
Medya Bürosu

No: DK-BA-2008-MB-TR-0002 H. 28 Zilhicce 1429
M. Cuma, 26 Aralık 2008

-Basın Açıklaması- "İslâmî İktisat Nizâmı Gölgesindeki İstikrarlı ve Güvenli Bir Dünyaya Doğru"

Hizb-ut Tahrir, işte böyle bir başlık altında, Sudan'ın başkenti Hartum'da, 03.01.2009 Cumartesi günü küresel ekonomik bir konferans düzenleyecektir. Konferansın konu başlıkları şunlardır:

1. Kapitalizm, Başarısızlığını Derinliklerinde Barındırmakta... ve Krizler Üretmektedir.

Komünizm nizâmının çökmesinden ve ekonomisinin yok olup gitmesinden sonra, şimdi de Kapitalizm İktisat Nizâmı, mevcut mâlî krizin patlak vermesiyle ölüm döşeğine düşmüştür.

2. Ekonomik Krizlerin Ortaya Çıkması... Sebepleri ve Sonuçları.

Pek çok uzman ve politikacı, Amerikan ekonomik politikasından duydukları öfkelerini ve nefretlerini dile getirip Amerika'daki iş adamlarının ve nüfuz sahiplerinin tamahkarlığını eleştirerek mevcut mâlî krizin ortaya çıkması sorumluluğunu onlara yüklediler. Ancak bu eleştiri gerçekte, sorunu ve nedenlerini basit bir şekilde geçiştirmektir. Zîra krizin, ideolojik ve kültürel boyuta sahip derin kökleri vardır ve bunlardan bazıları şunlardır:

a- Altının, nakdî karşılık olmaktan çıkarılması.

b- Borçluların mâli yüklerini arttıran faiz sistemine itimat edilmesidir ki bu durum, pek çok durumda borcun ödenememesine yol açmaktadır.

c- Borsalardaki ve mâli piyasalardaki çılgınca yapılan spekülasyonlar ve ekonomik genleşmeler ile mâlî krizlere yol açan belgeler, borç senetleri ve hisse senetleri gibi mâlî evraklara itimat edilmesi.

d- Kapitalizm Nizâmı'na göre mülkiyet türlerinin, özel sektörün üstlendiği özel mülkiyete veya Sosyalist teoriye göre de devletin üstlendiği kamu mülkiyetine hasredilmesi.

3. Küresel Mâlî Krize Yönelik Mevcut Çözümlerin Başarısızlığı.

Batılı hükümetlerin, mâlî piyasalarını kurtarmak için aldıkları tedbirler, köklerin tedavisinde hiçbir faydası olmayan yamalama girişimlerinden öte bir şey değildir. Bilakis bunlar, mâlî piyasalardaki likidite yetersizliği, tüketici ve yatırımcı nezdinde güven sarsılması gibi sadece krizden kaynaklanan yansımaları çözmektedir. İşte bu tedbirler, en iyi halinde bile, krizin acılarını geçici olarak dindirmeden öte geçmeyecektir.

4. Mevcut Krizin, Dünyanın Farklı Bölgelerine Etkisi.

Bu mâlî kriz, dünyadaki tüm ekonomileri tehdit etmektedir. Bilakis daha kötüsü, dünya halklarını ekonomik geleceklerinden endişeli ve korkulu bir halde yaşamaya terk etmiştir. Zîra Batı dünyasındaki durgunluk, somut bir vakıa haline gelmiş ve uzun vadeli durgunluk korkusu, kaçınılmaz olmuştur. Dünyanın geriye kalan diğer kesimleri ise kesinlikle açlığa maruz kalacaktır.

5. Krizlerden Uzak Adaletli Ekonomik Bir Hayatın Temînine Ancak Hilâfet Devleti'nin İslâmî İktisat Nizâmı Muktedirdir.

İslâmî Nizâm, Kapitalizm Nizâmı gölgesinde ortaya çıkan ekonomik ve mâlî krizlere yol açan sebepleri ortadan kaldıracak güvenli ve istikrarlı ekonomik bir hayatı garanti edecek çözümler ve araçlar toplamını içermektedir. Bu çözümlerden bazıları şunlardır:

a- Mülk edinilmeyen emtianın tedavülünün ve teslim alınmayan emtianın satımının haram kılınması olduğu gibi hisse senetleri ile borç senetlerinin muamelesinin de haram kılınmasıdır. Binâenaleyh İslâmî İktisat Nizâmı'nda, ekonomik ve insanî açıdan olumsuz büyük etkilere yol açan çılgınca spekülasyonların varlığına sebep olan borsalar ve mâlî piyasalar olmayacaktır.

b- İslâm'a göre nakit; altın, gümüş ve bunların yerine geçen evraklardır. Böylelikle nakit, spekülasyona veya enflasyona maruz kalmayacaktır.

c- Faizin şiddetle haram kılınması, Allah ve Rasulü'ne savaş açmak olarak itibar edilmesidir. Dolayısıyla Hilâfet Devleti'nde yatırım maksatlı krediler, Beyt-il Mâl'e bağlı bir daire tarafından faizsiz olarak verilecektir.

d- İslâmî İktisat Nizâmı'nda Mülkiyet Türleri Üçtür:

1. Kamu Mülkiyeti: Petrol ve doğalgaz gibi toplumun vazgeçemeyeceği kamu alanları ile stratejik madenler olup devlet, bu mülkiyetin çıkarılmasını üstlenir ve gelirini de mal ve hizmet olarak insanlara dağıtır.

2. Devlet Mülkiyeti: Ağır sanayi, savaş sanayisi ve benzerleri gibi tabiatı gereği devletin üstlenmesi gereken mülkiyetin olduğu özel mülkiyet kâbilinden olup bizzat devletin mülk edindiği şeylerdir. Bu mülkiyetin geliri, devlet sektörlerine veya Halîfe'nin harcamasını uygun gördüğü yerlere harcanır.

3. Ferdî Mülkiyet: Kamu mülkiyeti ve devlet mülkiyeti dışındaki diğer mülkiyetlerdir. Ferdî mülkiyet, korunmuş olup ne fertlerin, ne de devletin ona saldırması caiz değildir ve kamulaştırma olarak bilinen şey şer'an haramdır.

Bu bağlamda şuna işaret etmek isteriz ki toplum için kapsamlı bir hayat nizâmı olması bakımından İslâm Nizâmı, Hilâfet Devleti'nin yıkılmasından bu yana hayat sahasından kaldırılmıştır. Bu nedenle genel olarak nizâmları, özel olarak ekonomik nizâmı, insanların geneli ve Müslümanların çoğu tarafından neredeyse bilinmez olmuştur. Bunun yanı sıra aydınlar ile medya organları, insanlar için bir hayat nizâmı olarak İslâm'ın hakikatini gizleme maksatlarını sürdürmektedirler. Bunun da ötesinde bu kişiler, bazı ukubat hükümleri ve benzerleri gibi İslâm'ın hükümlerini aşağılayan karalama kampanyasına aktif bir katılımda bulunmuşlardır. Bundan dolayı insanların, Sosyalizm ve yok olan ekonomisi ile köklü çözümler gerektiren mâlî krizlerin ve fakirlik sorunlarının ateşi ile dünyayı kasıp kavuran Kapitalizm ve serbest piyasa ekonomisi dışında başka bir şeyi bilmemeleri gayet tabidir. Kezâ insanların, ideolojik bir alternatife muttali olmaması, onları ne mâlî ve ekonomik krizleri bitiren, ne de insanlık dışı ekonomik vakıayı çözen yamalı çözümlere ve başarısız girişimlere başvurmaya itmiştir. Bunun içindir ki herkesi, yapılacak olan bu küresel ekonomik konferans yoluyla İslâmî İktisat Nizâmı'na vakıf olmaya teşvik ediyoruz.

 

Konferans Başlığı: İslâmî İktisat Nizâmı Gölgesindeki Mutmain ve Güvenli Bir Dünyaya Doğru

Konferans Yeri: Bibiri Fuar Alanı / Salon 1 / Sudan-Hartum

Konferans Tarihi: H. 07 Muharrem-il Haram 1430 el-muvâfık M. 03.01.2009 Cumartesi Günü

 

Şâdî Ferîca

حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir

Medya Temsilcisi
Danimarka

 

حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir
Danimarka
Medya Bürosu
Adres Bilgileri ve Web Sitesi
Telefon: (+45) 50 59 90 66
www.hizb-ut-tahrir.dk
E-Mail: info@hizb-ut-tahrir.dk

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

SİTE BÖLÜMLERİ

BAĞLANTILAR

BATI

İSLAMİ BELDELER

İSLAMİ BELDELER