Cuma, 20 Şaban 1445 | 2024/03/01
Saat: (Medine Saati İle)
Menu
ana menü
ana menü


حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir
Pakistan Vilâyeti
Medya Bürosu

No: PK-BA-2023-MB-TR-46 H. 13 Cumâde’l Ûlâ 1445
M. Pazartesi, 27 Kasım 2023

Hizb-ut Tahrir’e Atılan Saçma ve Asılsız İftiralar:

Hizb-ut Tahrir, Hilafetin Şeri Kuruluş Metoduna Sıkı Sıkıya Bağlıdır, Bu Metot Maddi ve Silahlı Eylemleri Yasaklar, Hizb-ut Tahrir’i Terörle İlişkilendirmeye Çalışmak Yalan ve Propagandadan Başka Bir Şey Değildir!

26 Kasım 2023’te Jang Gazetesi’nde yer alan bir haberde, adı açıklanmayan kaynakların, İslam dünyasının en büyük İslami siyasi partisi olan ve hiçbir zaman maddi eyleme başvurmamış olan Hizb-ut Tahrir’in Tahreek ve Taliban-Pakistan (TTP) ile ittifak kurduğu, Pakistan’da terör faaliyetlerini artırmayı hedeflediği iddialarına yer verildi. Bu haberin arkasında yer alan emniyet kaynakları, böyle saçma sapan uydurmaları güvenilir haber gibi lanse ederek yetenekleri ve zekalarıyla dalga geçtiklerinin galiba farkında değiller. Bu iftirayı yayınlayan Jang Grubuna gelince, gazetecileri, haberi doğrulamak, iftiraya uğrayan tarafın görüşünü almak gibi gazetecilik etiğini hiçe sayarak profesyonel gazeteciliğin temel ilkelerini ihlal etmişlerdir. Böyle yapmakla gazetecilik yeterliliklerinin ve dürüstlüklerinin sorgulanmasına kapı aralamışlardır. Doğal olarak gazetenin yayın politikası ve denetimi konusunda da soru işaretleri oluşmaktadır. Çünkü prestiji zedeleyen bu tür uydurma haberleri yayınlamadan önce araştırması gerekir.

Hizb-ut Tahrir, siyasi ve fikri mücadelesini militanlıkla ilişkilendiren bu tür saçma ve temelsiz haberleri şiddetle reddetmektedir. Hizb-ut Tahrir, 22 yıldır süren sözde “Terörle Mücadele” sırasında yüzlerce basın açıklaması, bildiri, kitapçık ve diğer yayınlarında Müslümanlar arasındaki savaşın aslında bir fitne olduğu açıkça ortaya koymuştur.

Şeri fıkıh perspektifinden bakıldığında Müslümanlar arasındaki savaşın, Allah’ın kelimesini yüceltmek için yapılan cihat kategorisine girmediği açıkça ortaya çıkar. Hem Peştun kabileleri hem de Pakistan silahlı kuvvetleri Müslümanların gücüdür, saflarını birleştirip dönemin süper gücü Sovyetler Birliği’ni mağlup etmişlerdir. ABD’nin bölgeye yönelik politikaları, aşiret bölgelerinde ve Pakistan’da Müslüman kanının akmasına neden olmuştur.

Hizb-ut Tahrir, “Hizb-ut Tahrir Metodu” adlı kitapçığında, şeri delilleriyle birlikte Nübüvvet metodu üzere Hilafetin kurulması metodunu detaylıca açıklamıştır. Hizb, Hilafetin fikri ve siyasi mücadele yoluyla kurulacağına inanır. Hilafet Devletinin kurulması için silaha başvurulmasını haram kabul eder. Hizbin bu duruşunun delili, Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in otorite, yönetim ve iktidarın olmadığı Mekke’de Müslümanların silah kullanmasına izin vermemesidir. Mekke kafirleri, sahabeye şiddetli zulümler yapmaya başlamış ve hatta sahabeden şehit olanlar olmuş olsa da yine de silah kullanılmasına müsaade etmemiştir.

Hizb-ut Tahrir, güç ve otoritenin silahla değil, Peygamberin metodu gereği iktidardaki insanlardan nusret talep edilmesi yoluyla ele geçirileceğine inanır. Medineli Evs ve Hazreç kabilesi liderlerinin Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e biat edene ve güç ve kuvvetlerini kayıtsız şartsız O’na teslim edene kadar Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem İslam Devleti’nin kurulması için kendisini Arap kabilelerine arz etmiştir. Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem İkinci Akabe Biatinden sonra ancak Müslümanlara Darülislam’a hicret etmeleri emrini vermiştir. Medine’ye yönetici olarak giren Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem böylece İslam Devleti’nin temellerini atmıştır.

Hizb-ut Tahrir’in cihat tutumu nettir. Bugün Müslüman ordularına cihat farzdır, çünkü kafirlerle savaşabilecek kapasitededirler. Pakistan Silahlı Kuvvetlerinin Yahudi varlığına karşı seferber olması ve tüm Filistin’i özgürleştirmesi farzdır. Pakistan Ordusu subayları ve birlikleri Gazze’deki mazlum kardeşlerine destek için seferber olmalı, düşmana karşı savaşın fitilini ateşlemelidirler. Hizb-ut Tahrir, Pakistan silahlı kuvvetlerine Gazze ve Filistin’deki kardeşlerine karşı şeri görevlerini hatırlatmak için siyasi bir kampanya yürütmektedir. “Pakistan Ordusu Seferber Olun ve Filistin’i Kurtarın” başlıklı siyasi kampanya, #ArmiesToAqsa hashtag’yle de sosyal medyada Pakistan Müslümanları tarafından geniş çapta kabul görmüştür.

Pakistan hükümeti yetkilileri ve kurumlarından Müslümanları koruma şeri yükümlülüklerini yerine getirmelerini talep ediyoruz. Hizb-ut Tahrir’e iftira atmaktan kaçınmalıdırlar. Eğer varsa, Hizb-ut Tahrir’in Kur’an-ı Kerim ve Peygamber’in Sünnetine dayalı tutumuna karşı şeri delil sunmalıdırlar. Medyaya da Hizb-ut Tahrir ile ilgili herhangi bir haber yapmadan önce duruşumuzu kontrol etmeleri gerektiğini hatırlatıyoruz. Sayısız sosyal medya hesaplarımız ya da medya mensuplarının yakından tanıdığı gençlerimiz üzerinden Hizb-ut Tahrir’e kolaylıkla ulaşabilirler. Sonuç olarak, Hizb-ut Tahrir’in 70 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve zalim yöneticiler karşısında hakkı haykırdığını herkese duyurmak isteriz. Ne yöneticilerin zindanları ne de gençlerimizin şehadetleri Hizb-ut Tahrir’i uzlaşmaya zorlayamamıştır. Nübüvvet metodu üzere Hilafeti yeniden kurmak için şeri metoda sımsıkı bağlı kalmıştır. Yöneticilerin Hizb-ut Tahrir’e yönelik iftiraları bizi hakkı tebliğ etmekten alıkoyamaz. İslam ümmetinin meselelerine ilişkin duruşumuz nettir. Ümmetin zafer elde etmesi Allah’ın bir vaadidir. Nübüvvet metodu üzere Hilafetin yeniden kurulması, Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in bir müjdesidir. Allah’ın izniyle Hilafet yakında kurulacaktır, Allah’ın nusret bahşetmesi yakındır. Müsnedi Ahmed’de Huzeyfe’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

ثُمَّتَكُونُخِلَافَةًعَلَىمِنْهَاجِالنُّبُوَّةِ“Sonra Nübüvvet metodu üzere Hilafet olacaktır.”

حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir
Pakistan Vilâyeti
Medya Bürosu
Adres Bilgileri ve Web Sitesi
P.O. Box 1924, Lahore / Pakistan
Telefon: +(92) 345–428–7323 / +(92) 333–561–3813
https://bit.ly/3hNz70q
Fax: +(92) 21–520–6479
E-Mail: spokesman@hizb-ut-tahrir.com.pk

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

SİTE BÖLÜMLERİ

BAĞLANTILAR

BATI

İSLAMİ BELDELER

İSLAMİ BELDELER