Cuma, 27 Shawwal 1443 | 2022/05/27
Saat: (Medine Saati İle)
Menu
ana menü
ana menü

بسم الله الرحمن الرحيم

Hizb-ut Tahrir Siyasi Bir Partidir ve Tacik Yetkililerin Tutukladığı Şebabı İse Birer Fikir Mahkumudurlar

Hizb-ut Tahrir, Allahuteala'nın şu kavli esasına binaen kurulmuş siyasi bir hizbtir:

وََلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ "Aranızda hayra [İslam'a] davet eden, marufu emreden ve münkerden nehyeden bir ümmet [siyasi hizb/parti] bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerin tâ kendileridir!" [Âl-i İmrân 104]

Hizb-ut Tahrir'in gayesi; İslami Raşidi Hilafet Devleti'ni kurarak İslami hayatı yeniden başlatmaktır. Hizb, çalışma metodunu Resul [SallAllahu Aleyhi ve Sellem]'in yönetime ulaşırken takip ettiği metoduna bağlanarak belirlemiş ve bundan zerre kadar sapmamıştır. Bu metot ise Resul [SallAllahu Aleyhi ve Sellem]'in yönetime ulaşırken takip ettiği metoduna aykırı olan maddî eylemlere başvurmaksızın fikri çatışma ve siyasi mücadele ile sınırlıdır.

Hizb-ut Tahrir, yaklaşık elli devlette çalışan küresel bir partidir ve kurulduğu 1953 yılından beri gerçekleştirdiği amelleri, metodundan zerre kadar sapmadığının en açık kanıtıdır. Hizb-ut Tahrir / Tacikistan da bu metodu takip etmekte ve gayesine ulaşıncaya kadar fikri çatışmasını ve siyasi mücadelesini sürdürecektir.

Hizb-ut Tahrir / Tacikistan, Tacik yetkililere kendisinin siyasi bir parti olduğunu ve tutukladığı şebabının da birer siyasi mahkum olduğunu hatırlatır. Onlar ki sırf dini akidelerinde sebat ettiklerinden dolayı işkence görmüşler ve tutuklanmışlardır. Nitekim partinin 15 senedir Tacikistan'daki gerçekleştirdiği amelleri, söylediklerimize dair en açık delildir.

Tacikistan'daki yönetim nizamı iflas ettiği için 1999 yılından bugüne kadar bu ümmetin ve bu toprakların evlatları olan partinin bu muhlis şebabına zulüm ve işkence gibi vahşi üsluplarla muamele etti. Sırf dünyaları için dinlerini satan alimler de bu hususta dolaylı veya dolaysız şekilde Devlet Başkanı Rahmanov ve mücrim ekibini desteklediler. Keza "Azadi" ve "BBC" radyosu, "el-Millet" gazetesi ve benzeri organlar gibi iç ve dış medya organları, "İnsan Hakları Örgütü" ve Tacikistan'daki Birleşmiş Milletler ajandası gibi sözde insan hakları savunucusu örgütleri de bu zalimlerin cürümleri karşısında sessiz ve ilgisiz kalarak onlara yardım etmişlerdir. Hizb-ut Tahrir'in muhlis şebabı, sırf fikirleri ve akideleri yüzünden zulme uğramaktalar, işkence görmekteler ve uzun yıllar hapse mahkum edilmekteler. Ne gariptir ki yargıcından tutun milletvekiline, avukatına, hukuk adamına, kitle iletişim araçlarına ve insanlarına kadar herkes partinin şebabına atfedilen suçlamaların sırf iftira ve yalan olduğunu bilmesine rağmen bunun karşısında sessiz kalmayı tercih etmişlerdir. Nitekim geçen on sene içerisinde 300'den fazla Hizb-ut Tahrir şebabı, uzun süreli hapse mahkum edildi ve hapis sürelerini tamamladılar. Bu süre içerisinde 10'un üzerinde şab, güvenlik duvarlarının arkasında ve ülke hapishanelerinde şehit oldular. Bugün itibarıyla sırf ama sırf fikirlerinden ve akidelerinden dolayı hapishanelerde yaklaşık 300 şebab ve şebabet bulunmakta olup hapis sürelerini çekmektedirler. Allah, onları hayırla mükafatlandırsın, onlara güzel bir sabır ve büyük bir ecir versin!

Devlet Başkanı Rahmanov ve mücrim ekibine gelince; gerek fert gerek cemaat gerekse devlet olsun İslam ve davet taşıyıcıları ile savaşan herkesin bu yaptıklarından dolayı Allahu [Subhânehu ve Te'alâ]'nın izniyle yakında gelecek olan Raşidi Halife tarafından hesaba çekileceği ve şeriatın belirlediği uygun bir cezaya çarptırılacağı noktasında bir kez daha uyarıyoruz. Çünkü Resul [SallAllahu Aleyhi ve Sellem], Mekke fethedildiği gün Müslüman oldukları iddiasıyla Kabe'nin örtüsüne yapışsalar dahi bu gibi kişilerin öldürülmesini emretmiştir. Bunun da ötesinde kıyamet günü elim bir azaba çarptırılacaklardır. Dolayısıyla bu kişiler, bir an evvel zulümlerinden vazgeçsinler ve iş işten geçmeden cürümlerini terk etsinler, Allah'a istiğfarda bulunsunlar ve tövbe etsinler. Umulur ki mazlumlardan birisi canları hususunda onlara güvence verir.

Hem ümmet kendi kahramanlarını tanısın ve zalimlere engel olsun hem devlet başkanı ve mücrim ekibi tüm bu tutuklamaların ve işkencelerin Hizb-ut Tahrir şebabının azmini zinhar kıramayacağını bilsin -"Çünkü hizbin şebabından çoğu, hapishanelerde uzun yıllar kalmalarına ve ikinci kez tutuklanmalarına rağmen hizb ile birlikte çalışmaya devam etmektedirler"- hem de yetkililerin zulmü karşısında sessizliğe bürünenlerin Allah katında hiç hüccetleri olmasın diye aşağıda bugün Tacik hapishanelerimde tutulan Hizb-ut Tahrir'li şebabın listesini takdim edeceğiz.

Ayrıca İslam'ın muhlis iffetli evlatlarına Resul-il Ekrem'in şu kavlini hatırlatırız:

لتأخذنّ على يد الظالم ولتأطرنّه على الحق أطرا ولتقصرنّه على الحق قصرا أو ليضربنّ الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم "Ya gerçekten zalimin zulmüne engel olacak, onu hakka yöneltecek, onun şeriatla yetinmesini sağlayacaksınız veya Allah sizin kalbinizi birbirine vuracak, sonra onları (Beni İsraili) lanetlediği gibi sizi de lanetleyecektir."

Ve şu kavlini:

إذا رأيت أمتي تهاب أن نأنتقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها "Ümmetimin zalime "sen zalimsin" demekten çekindiğini gördüğün zaman, muhakkak ki ondan umut kesilmiştir."

Partinin şebabı ve şebabeti, Resul-il Ekrem'i hadis-i şerifte geçtiği şekilde örnek almayı ahdettiler. Zira Kureyş, Resul [SallAllahu Aleyhi ve Sellem]'i Beyt-il Haram'dan engellemek istediğinde şöyle buyurmuştur: ... فوالله لا أزال أجاهد عن الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة "Allah'a yemin olsun ki, Allah beni muzaffer kılıncaya ya da bu baş bu vücuttan ayrılıncaya kadar gönderildiğim şey uğrunda cihad etmeye devam edeceğim."

Şüphesiz bizler, Allah'ın vaadi hususunda yakin üzereyiz.

وَعْدَ اللَّهِ لاَ يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ ولَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ "İşte bu, Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden asla vazgeçmez, velakin insanların çoğu bunu bilmezler." [er-Rûm 6]

كَتَبَ ٱللَّهُ َلأَغْلِبَنَّ أَنَاْ وَرُسُلِيۤ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ "Allah; Elbette ben ve elçilerim galip geleceğiz diye yazmıştır. Şüphesiz Allah Kavî ve Aziz'dir." [Mücadele 21]

 

Bugün hapishanelerde tutulan Hizb-ut Tahrir'in ağırlıklı olarak listesi aşağıdaki şekildedir:

 

1.         Chariiova Nesibe

2.         Rahmanova Dellnarh

3.         Kulmatova Saadet

4.         Ahrarov Şehrat

5.         Ahrarov Cemşid

6.         Abdulkadirov Maksut

7.         Abdulvahabov Ziyneddin

8.         Abdulhalukov Ahmedcan

9.         Abdunazarov Mezrab

10.     Abdurrahimov Abdulgaffar

11.     Abdurrahmanov Ekmel

12.     Abdurrahmanov Camabay

13.     Abdulhamidov Sabir

14.     Avazov Mansurcan

15.     Azimov Devlet Murat

16.     Ekberov Ekmel

17.     Aliyev Şerifullah

18.     Alimov Mubin

19.     Ali Şîr

20.     Enverov Mirza Tahir

21.     Ahadcan

22.     Ahmedov Azam

23.     Eşrabov Enver

24.     Aşorov Buhraddin

25.     Bykov Şemseddin

26.     Berdieov Bahtiyar

27.     Babayov İslam

28.     Babayov İsmetullah

29.     Babahanov Abdusselam

30.     Babaganov Nesim

31.     Babaganov Nimet Can

32.     Baitov Şükrü Ali

33.     Vahabov Azamet

34.     Vahidov Muhammed

35.     Gafurov Abdulmelik

36.     Gaziyov Bahram

37.     Gaziyov Maruf

38.     Devletov Muhkem

39.     Devletov Hideyatullah

40.     Dadabayov Naim Can

41.     Dadabayov Nureddin

42.     Dadabayov Cemşid

43.     Dadabayov Şerif Can

44.     Dadahaciov Bahtiyar

45.     Zakirov Gulam Can

46.     Zahidov Ali Can

47.     Zahidov Azim

48.     Abdullayov Muhyiddin

49.     İbrahim

50.     İkramov Hasen

51.     İsmailov Ahad

52.     İshakov Abdurrahim

53.     İshov Bahadır

54.     Kalanov İbrahim

55.     Kerimov Kamil

56.     Keynagov Şakir

57.     Kamilov Fadıl

58.     Kayumov Kemaleddin

59.     Kadirov Muhtar

60.     Kadirov Nasrallah

61.     Kadirov Alim

62.     Kadirov Rüstem

63.     Kadirov Şakir

64.     Garamirezaiov İrkin

65.     Kasımov Ferkat

66.     Kuvvetov Abdurrazık

67.     Kurbanov Ekber

68.     Kurbanaov Emrullah

69.     Kurbanov Devletyar

70.     Kozibaiov Sultan

71.     Kurbanov Alim

72.     Kurbanaov Şevket

73.     Kuşkarov Azam

74.     Kuşmuradov Ogkunbayak

75.     Lativov Ahrar

76.     Lativov Bahadır

77.     Madaömerov Nureddin

78.     Mamed Aliyov Ferhat

79.     Mamed Aliyov Hayrullah

80.     Memetov Kabil

81.     Memidov İsmail Bayak

82.     Memidov Mümin Bayak

83.     Mansurov Ruşan

84.     Manuscan

85.     Mahmudov Kemaleddin

86.     Mahmodov Haşim Can

87.     Mirzabayev Sabır

88.     Mirzabayov Mirzabahram

89.     Mirpaşayov İlham

90.     Mirhalov İlham

91.     Mircemal

92.     Muradov Abdulhalık

93.     Muradov İlham

94.     Muradov İrali

95.     Mustafayov Memur

96.     Muhammed Rahimov Cemaldin

97.     Muhammediyov Fahreddin

98.     Muhammed Kulov Abidullah

99.     Muhammed Resul

100.   Müminov Cemaoh Nazar

101.   Nazarov Kahrman

102.   Nazirov Ahrar

103.   Nazircan

104.   Necimov Sahib

105.   Nikmetov Delyarhan

106.   Nikmetov Abdulvahid

107.   Nasırov Seyyidkemal

108.   Nurmatov Fehad

109.   Nurov Talip

110.   Nurov Himmet

111.   Akilov Kahraman

112.   Artikov Ahmedcan

113.   Ichilov Abdullatif

114.   Ichilov Abdussettar

115.   Ichilov Abdussamet

116.   Barbayov İkram

117.   Bayarmatov Abdullah

118.   Balvanov Kamil Can

119.   Razıkov Abdulmenaf

120.   Rahimov Hurşid

121.   Rahmetov Abdulgaffar

122.   Rahmetov Husayn Bay

123.   Rahmanov Salih

124.   Receb Ali

125.   Razıkov Abdurresul

126.   Rütemov Muratcan

127.   Seyyid Ahmedov Zakirhan

128.   Saidbikov Nesim

129.   Saidbekov Nesim

130.   Saidferuh İhtiyarov

131.   Saidov Kasım

132.   Selamov Dilşad

133.   Salahaddinov Kemal Han

134.   Sanginov Adil

135.   Settarov Ekrem

136.   Settaror Enver

137.   Saliov Zakir

138.   Savankolov Tursun Murat

139.   Sultanov Faydullah

140.   Sehrab

141.   Tacibayov Şevket

142.   Turdayov Murat

143.   Olcayov Israil

144.   Ömerov Muhammedşah

145.   Ömerov Şehrat

146.   Umurov Muhammedi

147.   Umurov Ömer

148.   Oryanbayov İbrahim

149.   Avarkov Abdulmecit

150.   Osmanov Rahmetullah

151.   Halukov Burhan

152.   Halukov Şehrat

153.   Halukov İhsan

154.   Halukkulov Abdussettar

155.   Haciyov Bahat Avar

156.   Hacimatov İsmail

157.   Hakimov Mir Said

158.   Hakimov Sultan Bay

159.   Hakimcanov Abdurrezzak

160.   Hafizov Yusuf Can

161.   Hacibayov Rüstem

162.   Celilov Abdurrauf

163.   Celilov Devlet

164.   Celilov Devlet

165.   Celilov Mecit

166.   Cemaldinov Abdulmelik

167.   Cemşid

168.   Şerifov Şehrat

169.   Şahmirdanov Ziyadullah

170.   el-Muradov Hemrah

171.   Yunusov Abdulmenan

172.   Yunusov Mansur

173.   Yunusov Sabir

174.   Yunusov Yusuf

175.   Yusufov Abdulveli

176.   Yusufov Ali Can

177.   Yusufcanov Şehrat

178.   Yahyaov Nureddin

Ve diğerleri...

 

 

 

حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir
Tacikistan


H. 21 Şa'bân 1431
M.  Pazartesi, 02 Ağustos 2010

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

SİTE BÖLÜMLERİ

BAĞLANTILAR

BATI

İSLAMİ BELDELER

İSLAMİ BELDELER