Pazartesi, 12 Zilkâde 1445 | 2024/05/20
Saat: (Medine Saati İle)
Menu
ana menü
ana menü

بسم الله الرحمن الرحيم

Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi, Özel Yayın:

Haçlı Seferinden Yirmi Yıl Sonra, Afganistan Nereye?!

Logo Tr

Küfrün başı Amerika ve işbirlikçisi İngiltere, 7 Ekim 2001 günü Müslümanlara karşı vahşi bir savaş başlattılar. Kâbil, Kandehar, Celâlâbâd ve diğer Afgan şehirlerini Tomahawk füzeleriyle, bombalarla ve çok çeşitli silahlarla yerle bir ettiler. Bütün bunlar hâin yöneticilerin özellikle de Pakistan ve Özbekistan yöneticilerinin Müslümanlara ait hava sahasını, suları ve toprakları Kâfirlerin kullanımına açmalarının sonucunda gerçekleşti. Bu bombardıman aralıksız olarak haftalarca devam etti. Buna rağmen saldırganlara karşı koyan Müslümanlar, düşmanlarına oranla çok basit silahlarla eşsiz bir dayanıklılık, direnç ve büyük bir kahramanlık gösterdiler. Ne var ki yoğun vahşi saldırılar ve Afganistan’a karşı Müslümanların başlarındaki yöneticilerin ihânetleri, 2001 yılında Afganistan’ın Amerika’nın eline geçmesine yol açtı.

Son çeyrek asır içerisinde Afganistan’ın verdiği kurbanların sayısı iki milyonu aşmıştır. Yani Rusya’nın Afganistan’a saldırdığı 1979 yılından Amerikan saldırısının yaşandığı 2001 yılına kadar geçen sürede bu kadar büyük sayıdaki kurban verildi. Ancak ne yazık ki bu kadar büyük korkunç sayıda kurbanın verildiği olaylar, Amerika’nın Afganistan’daki eli kanlı kukla yöneticisi Hamid Karzâî’nin atanmasıyla sonuçlandı.

26.12.2001 tarihinde Afganistan’ın yeni anayasası olarak konulan Bonn Belgesi’ni desteklemek için Amerika, Güvenlik Konseyi’nden 1383 sayılı kararı çıkarttı. Belgede yer aldığı üzere yeni anayasa, Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında Afganistan halkı ile ilgili iç ve dış meseleleri belirlemede, Afganistan’daki büyük-küçük her meseleyi gözetlemekte Amerika’ya bariz bir rol vermektedir. Belge; anayasayı hazırlamada, sivil hizmet birimlerini oluşturmada, hükümet yetkilerinin ve görevlerinin belirlenmesinde, tüm devlet kuruluşlarındaki uygulama mevzuatlarındaki herhangi bir değişiklikte, tüm yönleriyle anlaşmaların gözetlenmesinde Amerika’nın hazır bulunmasını şart koşmaktadır. Yani Amerika, -Allah’ın dilediği zamana kadar- kendisini devletin fiilî yöneticisi olarak atamıştır. Bunların tümü Amerika’nın gizlediklerini açığa çıkarmaktadır. Bu ise Amerika’nın İslâmî beldeler üzerinde egemenlik kurmak istemesinden ibarettir. Amerika’nın iddia ettiği gibi ortada özgür, bağımsız bir yönetici yoktur. Bilakis terörle mücadele bahanesiyle ilan ettiği bu savaş, İslam’a ve Müslümanlara yönelik Haçlı Savaşı’nın mukaddimesi, ilk merhalesidir. Nitekim Müslümanların toprakları üzerinde egemenliğini yerleştirmenin, Afganistan’da ve Irak’ta yaptıklarını ve yapageldiklerini sürdürmenin ve Büyük Ortadoğu Projesi’nde görüldüğü gibi İslam’ı hayatlarından söküp çıkarmanın derdindedir. Bunun bir Haçlı Savaşı olduğu, Amerika’nın çöreklendiği İslâmî beldeler üzerinde yürüttüğü askerî, siyâsî ve eğitim çalışmalarından açığa çıkmıştır. Zaten Oğul W. Bush, 11 Eylül olaylarının daha ilk günlerinde bu maksadı ifşâ etmiştir. Nitekim 16.09.2001 günü yaptığı konuşmada, teröre karşı savaşının bir Haçlı Savaşı olduğunu kendi diliyle söylemiştir. Olayla ilgili tahkikat tamamlanmadan ve kesin bir sonuca varmak için yeterli bir zaman geçmeden, henüz onda birine dahi ulaşmadan olayın üzerinden çok değil dört gün geçtikten sonra böylesine bir açıklamayı yapmış olması, Amerikalı politikacıların ambarlarında İslam’a ve Müslümanlara karşı ne şerir plânların saklı olduğunu gözler önüne sermiştir.

Her ne kadar o, bu “Haçlı Savaşı” [Crusade War] ifadesini İslam düşmanlarını çevresine toplamak için söylemiş olsa da Amerika’ya karşı koymak için Müslümanları bir araya getirmeye de imkân tanımıştır.

Geçtiğimiz yirmi yıl boyunca, Amerikan kuvvetleri, beraberindeki Birleşmiş Milletler Gücü ISAF [Devletlerarası Güvenlik Yardım Gücü] ve NATO [North Atlantic Treaty Organization: Kuzey Atlantik İttifâkı Örgütü] liderliğindeki işgâl güçleri Afganistan’ın tümüne henüz nüfuzlarını ulaştıramadılar. Tam olmamakla birlikte yalnızca başkent Kâbil ve çevresinde nüfuz kurabildiler. Neticede Kâbil dışında kalan tüm Afgan bölgesi, Amerika’nın Afganistan’ı işgâlinden sonra bir gün dahi durmaksızın silahlı mücâdele alanları olarak kaldı.

Tüm bunlar, Amerika'nın kuyruğunu bacaklarının arasına alarak, savaş yoluyla elde edemediği nüfuzunu, müzakere yoluyla güvence altına alamadan Afganistan'ı terk etmek istemediğini  gösteriyor!

Hizb-ut Tahrir olarak biz, Taliban içinde dürüst ve samimi kardeşlerin olduğunun farkındayız. Bu yüzden onları:

- Durumu düzeltip, bu müzakereyi durdurmaya, Amerika’ya savaşta başaramadığını başarma imkânı tanımamaya çağırıyoruz.

- Müslümanların asıl meselesi, uzun bir aradan sonra Hilafetin iadesidir. Çünkü Hilafet, Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın bir farzı ve Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’e itaattir.

- Bilinmelidir ki İslam ve laiklik karışımı bir yönetime katılmak, Allah katında makbul değildir. Aziz ve Kaviyy olan Allah, ancak temiz olanı kabul eder.

İşte hak budur.

[فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ] “Artık haktan (ayrıldıktan) sonra sapıklıktan başka ne kalır?” [Yunus 32] Hakka uymak, Taliban’ı, ülkeyi, halkını ve tüm Müslümanları kurtaracaktır. İşte Hizb-ut Tahrir’in size tavsiyesi budur. Hizb-ut Tahrir iktidarınızın başında da Hilafeti ilan etme tavsiyesinde bulunmuş, ancak siz reddetmiştiniz. Daha sonra Molla Ömer’in rahimehullah de bir oturumunda aktardığı gibi, bununla hata yaptığınızı anladınız. Ama artık çok geç... Burada bu tavsiyemizi yineliyoruz. İcabet edecek kimse yok mu?

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ]

"Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah'ın ve Resûlü'nün çağrısına uyun ve bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer. Yine bilin ki, O'nun huzurunda toplanacaksınız." [Enfal 24]

Cuma, 20 Zilhicce 1442 H El Muvafık 30 Temmuz 2021 M

merkezi medya ofisi


Diğer diller:

En

Ar

Gr

Ur

 
CMO line divider

Müh. Selahaddin Adada'nın (Ebu Muhammed) Mesajı
Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi Müdürü

CMO line divider

2021 07 19 Soru Cevap Afganistandaki Siyasi Yansimalar

Arefe Günü, 09 Zilhicce 1442 H - 19 Temmuz 2021 M

 

CMO line divider


Sosyal Medya Etiketleri
#Afganistan  Af Facebook  Afg Twetter  Afg Inst
#Afghanistan Af Facebook Afg Twetter Afg Inst
#أفغانستان  Af Facebook  Afg Twetter  Afg Inst
 
CMO line divider

 

BASIN AÇIKLAMALARI VE BEYANLAR
Hizb-ut Tahrir / Merkezî Medya Ofisi Kadın Kolları
Pakistan Vilayeti
Pakistan Vilayeti
Hizb-ut Tahrir / Merkezî Medya Ofisi
Almanya
Pakistan Vilayeti
Afganistan Vilayeti
Pakistan Vilayeti
Hizb-ut Tahrir
Merkezî Medya Ofisi Kadın Kolları

Afganistan Vilayeti
Pakistan Vilayeti
Pakistan Vilayeti
Danimarka
Pakistan Vilayeti
Afganistan Vilayeti
Afganistan Vilayeti
Pakistan Vilayeti
Afganistan Vilayeti
Pakistan Vilayeti
Afganistan Vilâyeti Medya Bürosu
Afganistan Vilâyeti Medya Bürosu
Afganistan Vilâyeti Medya Bürosu
Pakistan Vilâyeti Medya Bürosu
Pakistan Vilâyeti Medya Bürosu
Almanca Konuşulan Ülkeler Medya Bürosu
Pakistan Vilâyeti Medya Bürosu
Almanca Konuşulan Ülkeler Medya Bürosu
Afganistan Vilâyeti Medya Bürosu
Pakistan Vilâyeti Medya Bürosu
Afganistan Vilâyeti Medya Bürosu
Pakistan Vilâyeti Medya Bürosu
Afganistan Vilâyeti Medya Bürosu
Pakistan Vilâyeti Medya Bürosu
Merkezî Medya Ofisi Kadın Kolları
Afganistan Vilâyeti Medya Bürosu
Afganistan Vilâyeti Medya Bürosu
Pakistan Vilâyeti Medya Bürosu
Pakistan Vilâyeti Medya Bürosu
Afganistan Vilâyeti Medya Bürosu
Pakistan Vilâyeti Medya Bürosu
Afganistan Vilâyeti Medya Bürosu
Afganistan Vilâyeti Medya Bürosu
Afganistan Vilâyeti Medya Bürosu
Afganistan Vilâyeti Medya Bürosu
Afganistan Vilâyeti Medya Bürosu
Afganistan Vilâyeti Medya Bürosu
Pakistan Vilâyeti Medya Bürosu
Pakistan Vilâyeti Medya Bürosu
Afganistan Vilâyeti Medya Bürosu
Afganistan Vilâyeti Medya Bürosu
Avustralya Medya Bürosu
Afganistan Vilâyeti Medya Bürosu
Afganistan Vilâyeti Medya Bürosu
Pakistan Vilâyeti Medya Bürosu
Pakistan Vilâyeti Medya Bürosu
Afganistan Vilâyeti Medya Bürosu
Afganistan Vilâyeti Medya Bürosu
Afganistan Vilâyeti Medya Bürosu
Afganistan Vilâyeti Medya Bürosu
Afganistan Vilâyeti Medya Bürosu
Pakistan Vilâyeti Medya Bürosu
Merkezi Medya Ofisi Kadın Kolları
Afganistan Vilâyeti Medya Bürosu
Afganistan Vilâyeti Medya Bürosu
Pakistan Medya Bürosu

 

CMO line divider

 

HABER YORUM - MAKALELER
Seyfullah Mustenir
İmrana Muhammed
Bilal Temîmî
Halife Muhammed
Dr. Muhammed Gilani
Bilal Muhacir
Şeyhuddîn Abdullah
Ramazan Ebu Furkan
Dr. Ferec Memduh
Eldar Hamzin
Munâcî Muhammed
Dr. Abdullah Rubin
Adnan Mezyan
Ercan Tekinbaş
Halife Muhammed
Yunus Biskurçik
Ümmü Muhammed Fatih
Dr. Abdullah Nasır
Abdulmecid Bahati
Dr. Abdullah Nasır
Abdulmecid Bahati
Ümmü Âsım Tavîl
Dr. Abdullah Bâzib
Muhammed Abdulmelik
Abdulhâlik Abdûn Ali
Halife Muhammed
Ramazan Ebu Furkan
Bilal Muhacir
Hüsameddin Mustafa
Ahmed El-Hutvânî
Muhammet Hanefi YAĞMUR
Esad Mansur

 

CMO line divider


Dünya Çapında Hizb-ut Tahrir Faaliyetleri
 
 Cumartesi, 01 Receb-ul Muharrem 1442 H el muvafık 13 Şubat 2021 M
 

CMO line divider

Hizb-ut Tahrir / Afganistan Vilayeti
"İstanbul'un Fethi Müjdesi Gerçekleşti... Ardından Sonraki Müjde!" Küresel Kampanyası Kapsamında Etkinlikler

Cuma, 15 Cemâziyel evvel 1441 H - 10 Ocak 2020 M

CMO line divider


VİDEOLAR

- El Vakiye TV -
[Ümmetin İşleri Programı]

"Hizb-ut Tahrir'den Taliban Liderlerine Özel Muhtıra"

Hizb-ut Tahrir ve Şebab'ının seçkinlerinden bir heyetin Beş Taliban liderine 2021 Eylül ayının başlarında gönderilen özel muhtıra.

Programdaki Konuklar:

Dr. Muhammed Malkawi/ Ürdün

Üstad Muslim Baglani / Afganistan

Üstad Adnan Khan / İngiltere

Cumartesi, 23 Rebiülevvel 1443 H. - 30 Ekim 2021 M

- Röportajın İngilizce Bölümü -

 

El Vakiye TV: Basın Açıklaması; "20 Yıllık “Terörle” Mücadele Sonrasında Peki Ne Oldu?"

Mühendis Selâhaddin Adada
Hizb-ut Tahrir Merkezî Medya Ofisi Müdürü

11 Eylül 2001 olaylarının ardından geçen 20 yılda Amerika’nın yaptığı sözde “terörle mücadele” savaşı üzerine.

H. 05 Safer 1443 El-Muvafık M. 12 Eylül 2021

 

El Vakiye TV: Kısa Bir Belgesel; "İslam'a Karşı 20 Yıllık Savaş!"

Amerika ve Avrupa'nın 11 Eylül olayları bahanesiyle Afganistan ve Irak'ı işgal etmesinin ve sahte olarak adlandırdıkları şeye (terörizm) karşı yürütülen savaşın yirminci yıldönümü vesilesiyle.

H. 11 Safer 1443 El-Muvafık M. 18 Eylül 2021

 

 10 Eylül 2021 

Taliban Hükumeti | Suriye’de Yaşananlar | Din-Devlet Tartışmaları | Orta Vadeli Program | Türkiye-Mısır Normalleşme Süreci

 3 Eylül 2021 - Siyasi Bakışlar

ABD’nin Afganistan’dan Çekilmesi | Yüzde 7 Seçim Barajı | Aşı Genelgesi

 

Türkiye Vilayeti: Haftalık Gündem Değerlendirme Toplantısı 31/08/2021
 
- KABİL’DEKİ PATLAMALAR VE AFGANİSTAN’IN GELECEĞİ 
- MALAZGİRT VE BÜYÜK TAARRUZ KUTLAMALARI
- KELİME-İ TEVHİD BAYRAĞINA YÖNELİK TAHAMMÜLSÜZLÜK
- TELEVİZYON SPİKERİNİN KÜRTÇE HAZIMSIZLIĞI
H. 23 Muharrem 1443 El-Muvafık M. 31 Ağustos 2021

 

 

 27 Ağustos 2021 - Siyasi Bakışlar

Afganistan'daki Patlamalar ve G7 Zirvesi | Memur Maaş Zamları | Milletvekilinin Polise Karşı Tutumu

 

 20 Ağustos 2021 - Siyasi Bakışlar

Tüm Yönleriyle Afganistan’daki Gelişmeler | Kovid-19 Aşılarında Yaşanan Çelişkiler

Mübarek Mescid-i Aksa, Kıble Mescidinden Cuma Çağrısı
“Ey Taliban Topluluğu, Hazrecliler Gibi Olun!”
Faziletli Şeyh İsam Amîra (Ebu Abdullah)
Beyltu’l Makdis – Mübarek Toprak (Filistin)
H. 12 Muharrem 1443 El-Muvafık M. 20 Ağustos 2021

Türkiye Vilayeti: Haftalık Gündem Değerlendirme Toplantısı 17/08/2021

- SEL VE DEPREM AFETLERİNDE ALINMAYAN ÖNLEMLER
- TALİBAN’IN KURACAĞI DEVLET
- SINIRLARA ÖRÜLEN DUVARLAR

H. 09 Muharrem 1443 El-Muvafık M. 17 Ağustos 2021
 

CMO line divider


BASINDAN

CMO line divider

 

Camp Banner Tr

 

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

yukarı çık

SİTE BÖLÜMLERİ

BAĞLANTILAR

BATI

İSLAMİ BELDELER

İSLAMİ BELDELER